มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด

เครื่องมือ เป็นสิ่งอำนวยความสำดวกด้านต่าง ๆ ให้กับมนุษย์มานับพันปี โดยเฉพาะในด้านของเกษตรกรรม มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่นะมาใช้ลดต้นทุน ลดแรง เพิ่มประสิทธผลในหลาย ๆ ด้านแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ “เครื่องมือใช้แรง” กับ “เครื่องจักร” ในส่วนของเครื่องใช้แรงอย่างเช่น ขวาน เคียว ส้อม คราด จอบ พลั่ว เกรียง รถสาลี่ เป็นของหลัก ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในสวนขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

สำหรับเครื่องจักรใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ อย่างนาข้าว และเครื่องมือไฟฟ้าใช้ในแปลงปลูกผักขนาดใหญ่ อาธิเช่น เครื่องพรวนดิน ท่อส่งน้ำสปริงเกอร์ เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องตัดแต่งกิ่ง เครื่องเป่าใบไม้ รถแทรกเตอร์ มีทั้งแบบใช้พลังงานเชื้อเพลิง กับ พลังงานไฟฟ้า สามารถเลือกซื้อตามความเหมาะสม ต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีใช้เครื่องมือพื้นฐานในการเกษตรทั้ง 5 ชนิดอย่างถูกวิธี ได้แก่

1.เคียว

เป็นเครื่องมือทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับชาวไร่ มีลักษณะเป็นใบมีดดัดโค้ง ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อย่างการเกี่ยวข้าว หรือ ใช้ฟันฟันหญ้าเพื่อนำไปเลี้ยงปศุสัตว์ ในสมัยก่อนถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Flax” เป็นอาวุธโบราณที่มีรูปร่างคล้ายกัน และมีคมดาบเดียวในส่วนขอบด้านใน มีใช้กันมาตั้งแต่ยุคเหล็ก จนถึงปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่

2.ส้อม

ใช้โกย และเสียบของเสียที่ไร้ประโยชน์ในไร่ อย่างหญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว มีด้ามจับที่ยาว ทั้งแบบไม้ และเหล็ก ส่วนหัวมักจะทำด้วยเหล็ก มีรูปร่างเป็นเหล็กปลายแหลมสามง่าม ใช่สำหรับแทง เสียบ ยกของต่าง ๆ ได้ทั้งกองในทีเดียว ถือเป็นอุปกรณ์ลดแรงอย่างหนึ่ง และมักจะมีใช้กันทุกพื้นที่เกษตรกรรม

3.จอบ

เครื่องมืออเนกประสงค์ประจำบ้านที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด มีใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณ มีด้ามจับที่ยาวมีทั้งไม้และเหล็ก ส่วนหัวเป็นเหล็กกล้าส่วนปลายลับคม ใช้สำหรับขุดดิน ถางหญ้า เคลียร์พื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้และพืชผัก ถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สุด ใช้ได้ทั้งในสวนผักหรือพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ แม้แต่ในบ้านที่อยู่อาศัยก็มักจะมีไว้ใช้ในยามจำเป็น ด้วยความเอนกประสงค์ของมันนี้เอง

4.พลั่ว

มันทำหน้าที่เช่นเดียวกับจอบ ก็คือการขุดแต่หน้าที่หลักของมันเป็นการขุดเคลื่อนย้ายวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างถ่านหิน ก้อนกรวด หิมะ ดิน ทราย แร่ต่าง ๆ พลัวส่วนใหญ่มีหัวเป็นเหล็กที่แบนก้นลึก ช่วยให้ขนวัตุดิได้ในปริมาณที่มาก ส่วนใหญ่ด้ามจับจะหล่อขึ้นด้วยเหล็ก ส่วนแบบไม้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่บ้าง

5.คราด

ถ้าไม้กวาดใช้ในบ้าน คราดก็คงไว้ใช้นอกบ้านก็คงไม่ผิด หน้าที่ของมันคือใช้ลากใบไม้ เศษหญ้า หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในสวนมากองกันไว้ ด้วยขนาดส่วนหัวมีความกว้างทำให้สะดวกในการลากพวกเศษหญ้าต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก และค่อยใช้ส้อม หรือ พลั่วยกมันไปทิ้งอีกทีหนึ่ง