This Theme Supports a Custom FrontPage

การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท

การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท

การทำนาถือเป็นอาชีพของชาวไทยมาอย่างช้านาน ด้วยความที่อาหารหลักของคนไทยแต่ดั้งแต่เดิมคือข้าว เมื่อเป็นเช่นนี้อาชีพชาวนาจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากที่สุด เปรียบได้กับคำที่ว่า ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ก็ไม่ปาน ซึ่งลักษณะของการทำนาจริงๆ Read more about การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท