This Theme Supports a Custom FrontPage

มหาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรา

มหาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรา

มหาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 651-700 ใน QS World University Rankings 2015/16 เกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 29 ในด้านการเกษตรและการป่าไม้ทั่วโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS 2017 เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสามของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เพื่อส่งเสริมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร (เกษตรศาสตร์) Read more about มหาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรา