This Theme Supports a Custom FrontPage

มารู้จักกับข้าวชนิดต่างๆกันเถอะ

มารู้จักกับข้าวชนิดต่างๆกันเถอะ

ในปัจจุบันนี้ ข้าวทั่วโลกมีจำนวนอยู่ 120,000 สายพันธุ์ ด้วยขนาดที่เยอะจึงทำให้มีการแบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ข้าวแอฟริกาและข้าวเอเชีย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยกัน Read more about มารู้จักกับข้าวชนิดต่างๆกันเถอะ

มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด

มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด

เครื่องมือ เป็นสิ่งอำนวยความสำดวกด้านต่าง ๆ ให้กับมนุษย์มานับพันปี โดยเฉพาะในด้านของเกษตรกรรม มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่นะมาใช้ลดต้นทุน ลดแรง เพิ่มประสิทธผลในหลาย ๆ ด้านแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ “เครื่องมือใช้แรง” กับ “เครื่องจักร” ในส่วนของเครื่องใช้แรงอย่างเช่น ขวาน เคียว ส้อม คราด จอบ พลั่ว เกรียง รถสาลี่ เป็นของหลัก ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในสวนขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

Read more about มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด