This Theme Supports a Custom FrontPage

มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด

มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด

เครื่องมือ เป็นสิ่งอำนวยความสำดวกด้านต่าง ๆ ให้กับมนุษย์มานับพันปี โดยเฉพาะในด้านของเกษตรกรรม มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่นะมาใช้ลดต้นทุน ลดแรง เพิ่มประสิทธผลในหลาย ๆ ด้านแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ “เครื่องมือใช้แรง” กับ “เครื่องจักร” ในส่วนของเครื่องใช้แรงอย่างเช่น ขวาน เคียว ส้อม คราด จอบ พลั่ว เกรียง รถสาลี่ เป็นของหลัก ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในสวนขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

Read more about มาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในการทำเกษตร 5 ชนิด