This Theme Supports a Custom FrontPage

การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท

การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท

การทำนาถือเป็นอาชีพของชาวไทยมาอย่างช้านาน ด้วยความที่อาหารหลักของคนไทยแต่ดั้งแต่เดิมคือข้าว เมื่อเป็นเช่นนี้อาชีพชาวนาจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากที่สุด เปรียบได้กับคำที่ว่า ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ก็ไม่ปาน ซึ่งลักษณะของการทำนาจริงๆ Read more about การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ประเภท

มาทำความรู้จักกับเหล่าศัตรูพืช

มาทำความรู้จักกับเหล่าศัตรูพืช

ศัตรูพืชถือว่าเป็นภัยร้ายที่เกษตรกรทุกคนไม่อยากจะพบเจอ แต่ในความเป็นจริงการปลูกพืชทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชกันมาแทบทั้งสิ้น จากสิ่งนี้เองที่ทำให้เกษตรกรหลายคนจำเป็นต้องเลือกใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชต่างๆ ไม่ให้มาทำลายและสร้างความเสียหายให้กับพืช Read more about มาทำความรู้จักกับเหล่าศัตรูพืช

ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

การทานผักก็ถือว่าเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทว่าในโลกยุคปัจจุบันในผักแทบทุกชนิดนอกจากจะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้วก็ยังแฝงมาด้วยสารพิษที่มาจากการปลูกผักมากมาย แม้ความตั้งใจคือไม่ต้องการให้แมลงเข้ามาทำลายผักเหล่านี้แต่การได้รับสารพิษต่างๆ ในปริมาณ Read more about ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

การทำการเกษตรในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตรที่ควรจะต้องได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ ด้วยความที่การทำเกษตรรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ มากมายอีกด้วย เพราะการใช้สารเคมีแล้วได้ Read more about ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

สำหรับธนาคารในประเทศไทยก็มีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ถ้าหากให้นึกถึงธนาคารที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบรรดาเกษตรกรของไทยก็ต้องนึกถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือชื่อย่อ ธ.ก.ส. นี่คือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง Read more about ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

มาดูความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์

มาดูความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรกรหลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางคนก็ว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีเพราะทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะดีกว่าเพราะทำมาจากธรรมชาติล้วนๆ หรือบางคนก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารสูงจะได้ช่วยเสริมลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมรวมทั้งข้อดีข้อด้อยของปุ๋ยแต่ละประเภทกันดีกว่าคะ Read more about มาดูความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์

“กษัตริย์นักพัฒนา” บิดาแห่งการเกษตรไทย

“กษัตริย์นักพัฒนา” บิดาแห่งการเกษตรไทย

เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาจากการสร้างความเจริญด้านต่างๆเป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 กรกฎาคม 2507)

Read more about “กษัตริย์นักพัฒนา” บิดาแห่งการเกษตรไทย

ประวัติ และความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา

ประวัติ และความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา

“มูลนิธิชัยพัฒนา” ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งมูลนิธิ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเพื่อสนับสนุน ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านต่างๆให้แก่ประชาชนและสถานที่ราชการ ดำเนินการผ่านทางสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหลายๆโครงการ จนทำให้ “ชัยพัฒนา” กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ไปโดยอัตโนมัติสำหรับเหล่าปวงชนชาวไทย

Read more about ประวัติ และความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา

เทคโนโลยีความก้าวหน้าของวงการเกษตรโลก ที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีความก้าวหน้าของวงการเกษตรโลก ที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตมนุษย์ก็คือการ “กิน” ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่มุมไหนของโลกต่างก็ล้วนแล้วต้องกินเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ ฉะนั้นแล้วการผลิตอาหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุด ปัจจุบันนี้ทำให้หลายประเทศต่างหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเกษตรมากขึ้น ในหลายประเทศพยายามคิดค้น พัฒนา ทดลอง การเกษตรในรูปแบบแปลกแหวกแนว ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยมาใช้มากขึ้น Read more about เทคโนโลยีความก้าวหน้าของวงการเกษตรโลก ที่น่าสนใจ