งานเกษตรแฟร์ สู่การต่อยอดแห่งความคิดในโลกของเกษตรกรรม

งานเกษตรแฟร์ เป็นงานขนาดใหญ่ ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสินค้าทางการเกษตรอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งภายในงานนี้ยังมีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ให้คุณได้เดินดูอย่างละลานตา เรียกได้ว่าเดินจนเหนื่อยก็ยังดูไม่ครบ โดยงานเกษตรแฟร์ เป็นงานขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้จัดขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีๆ

ความเป็นมาของงานเกษตรแฟร์

งานเกษตรแฟร์ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2453 – 2454 หรือยุคของรัชกาลที่ 5 ท่านทรงให้การสนับสนุนให้ราษฎรนำเอาผลผลิตทางด้านการเกษตร มาจัดแสดงในงานที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น จากงานนี้เองจึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของงานเกษตรแฟร์ในภายหลัง นอกจากการจัดแสดงผลผลิต และนวัตกรรมใหม่ๆทางการเกษตรแล้ว ยังมีการแสดงมหรสพ งานบันเทิงรื่นเริงใจต่างๆ งานประกวดผลผลิตทางการเกษตร ด้วยความหลากหลายเช่นนี้ จึงทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก จากการมาเยือนของประชาชาชน บวกกับปัญหาต่างๆ ในช่วงนั้น จึงทำให้ต้องงดจัดงานไปหลายปี

ต่อมาพ.ศ. 2491 ทางรัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของงานเกษตร จึงได้ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันจัดงานเกษตรขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดการเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลตัดสินใจถูก เพราะมันประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้มีการจัดงานนี้ต่อเนื่องมาทุกปี

ในเรื่องของวัตถุประสงค์การจัดงาน หากย้อนไปในยุคเริ่มแรก มักจะเน้นการโชว์นวัตกรรมและผลผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเสียมากกว่า เช่น วิธีการปลูกพืชผลต่างๆในรูปแบบใหม่ที่ให้ผลดี , การเลี้ยงสัตว์ , การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ , การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรให้ประชาชนได้เลือกซื้อตามความต้องการ

แต่พอกาลเวลาผ่านไปก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางของงานให้เป็นไปตามกระแสนิคมมากขึ้น จากที่เน้นโชว์สินค้าด้านเกษตร ก็เปลี่ยนรูปแบบงานให้เป็นเชิงพานิชย์มากขึ้น เนื่องจากในช่วงหลังๆ ประชาชนผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า-แม่ค้า ประชาชนทั่วไปที่มาหาซื้อสินค้าที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจากในสมัยก่อน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกกลายเป็น ‘เกษตรแฟร์’ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

งานเกษตรแฟร์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ภายในงานเกษตรแฟร์นั้นนอกจากจะมีการขายสินค้าทางด้านการเกษตรมากมายแล้ว ก็ยังมีตลาดในรูปแบบตลาดนัดขนาดใหญ่ นั่นคือมีการขายสินค้าทั่วไปด้วย เช่น การขายอาหารสำเร็จรูป, งานหัตถกรรม , สัตว์เลี้ยง , เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมด แต่อย่างไรก็ตามธีมงานก็ยังคงความเป็นเกษตรเอาไว้อยู่อย่างเหนียวแน่น โดยมีการประกวดสินค้าทางด้านเกษตร , มีการจัดงานให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย