ตีแผ่กัญชาไทยถูกกฎหมายจริงหรือมาดูคำตอบกัน

หลังจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับ 7 ประจำพ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เริ่มวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากรายงานของ ป.ป.ส. ยังระบุว่า ‘กัญชา’ จัดเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งผ่อนผันให้ใช้เพื่อคุณประโยชน์ทางการแพทย์รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น หากแต่คนทั่วไปที่ครอบครองยังคงผิดกฎหมายเช่นเดิม

กัญชาไทย…ถูกกฎหมาย หากแต่ก็ยังมีกฎหมายครอบคลุม

โดย พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับ 7 ประจำพ.ศ.2562 มีการห้ามผลิต , นำเข้า , ส่งออก พร้อมจำหน่าย หรือมีการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่…

กัญชาไทย

  • กัญชา
  • ฝิ่น
  • เห็ดขี้ควาย
  • พืชกระท่อม

ยกเว้นเพียงแต่ว่า มีการได้รับอนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ , รักษาทางการแพทย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัย – พัฒนา , เพื่อการเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาต และเป็นการครอบครองซึ่งไม่เกินปริมาณที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลต่างๆ โดยถ้ามีการจดทะเบียนในประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับอนุญาต

การอนุญาตผลิต , นำเข้า , ส่งออก กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้ขออนุญาต คือ หน่วยงานรัฐ , ผู้ประกอบวิชาชีพ , สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่สามารถร่วมผลิต พร้อมพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณ เพื่อคุณประโยชน์ทางการแพทย์ อันอยู่ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินกิจการร่วมกับหน่วยงานรัฐ  ซึ่งต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงจะสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ถูกกฎหมาย… แต่ไม่ได้เปิดเสรี

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ แต่มีไว้ในครอบครอง รวมถึงผู้จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในปริมาณไม่เกิน 10 กิโลกรัม จะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี , ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนผลิต , นำเข้า หรือส่งออก จะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน  5 ปี และปรับไม่เกิน 5 แสนบาท โดยถ้าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย จะต้องถูกลงโทษจำคุก 1-15 ปี ปรับ 1 แสนไปจนถึง – 1.5 ล้านบาท ในขณะที่ผู้จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี พร้อมปรับตั้งแต่ 1 แสน -1.5 ล้านบาท และ ป.ป.ส. ยังกำหนดเขตพื้นที่ทดลองปลูกกัญชาอย่างเข้มงวด ซึ่งไม่ได้เปิดอย่างอิสรเสรีให้มีการปลูกได้ทั่วไป

นอกจากนี้ประเด็นกัญชาที่คุณต้องตระหนักในอีกทางหนึ่ง คือ อย่าหลงเชื่อว่า คุณจะสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคที่บ้านเองได้ โดยถ้าคุณต้องการใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรค แนะนำให้คุณไปพบแพทย์เพื่อhttps://twitter.com/fifa55thประเมินอาการและวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค คุณจะได้รับกัญชามีคุณภาพ มีความปลอดภัย โดยไม่ผิดกฎหมาย