ทฤษฎีการเกษตรแบบผสมผสาน มาจากรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศไทย คือประเทศแห่งเกษตรกรรม เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดิน น้ำ อากาศ สมบูรณ์ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นดำรงอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรรมที่เราพูดถึงนี้ก็จะมีอาชีพ ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา ชาวประมงเป็นต้น

เกษตรผสาน

ถ้าหากพูดถึงเกษตรกรรมที่ทำให้ประชาชนนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ คงไม่มีใครคัดค้านแน่นอนถ้าหากว่าเราจะบอกว่าทฤษฎีนั้นคือ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวง ร.9 ของคนไทยทุกคนได้เป็นผู้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนนั้นมีอาชีพสุจริต อยู่ได้อย่างไม่ฟุ่มเฟือย มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี อยู่ได้ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีอยู่แนวทางหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นได้ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก แล้วแนวทางนี้ก็เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่า หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ แล้วทฤษฎีที่เราพูดถึงนั้นก็คือ การทำเกษตรแบบผสมผสานนั่นเอง

หลายคนคงสงสัยว่าการทำการเกษตรแบบผสมผสานนี้เป็นอย่างไร ทำอย่างไร แล้วมีหลักการสำคัญๆ อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนให้มารู้จักกับการเกษตรทฤษฎีนี้กันค่ะ สำหรับความหมายของการเกษตรแบบผสมผสานก็คือ การที่เกษตรกรทำการเกษตรหลายๆ อย่างให้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณแล้วมีการเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันได้ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการทำการเกษตรที่สามารถเกื้อหนุนกัน เช่น เลี้ยงปลา อยู่ในบริเวณแปลงผัก และเล้าไก่หรือหมู ยกตัวอย่างให้เห็นกันแบบชัดๆ ว่า เราเลี้ยงปลา น้ำในบ่อเราเอามารดน้ำที่แปลงผักได้ ส่วนผักก็สามารถนำมาเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูได้ ส่วนมูลของหมูหรือไก่ก็สามารถนำมาเป็นอาหารธรรมชาติของปลาได้ เป็นต้น เพราะเหตุนี้ทำให้การเกษตรแบบผสมผสานส่วนใหญ่มักจะประสบความสำเร็จกัน เพราะว่าการที่ทำแบบนี้จะช่วยในการประหยัดต้นทุนหลายๆ อย่าง ประหยัดพื้นที่ ดูแลได้อย่างทั่วถึง ผลผลิตที่เราจะได้รับก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเหล่าเกษตรกรรมถึงทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 นั่นเอง

สรุปได้อย่างง่ายๆ เลยว่าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 ถือได้ว่าเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน สอนให้ชาวไร่ ชาวสวน หรือทุกคนนั้นรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย แถมยังรู้จักแบ่งปันกันระหว่างบ้านไกล้เรือนเคียง ได้ขายสินค้าในต้นทุนที่ถูก พืชผักผลไม้ก็สะอาดไม่มีสารพิษเจือปน พืชผักผลไม้ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในการดูแลมีความอุดมสมบูรณ์ ราคาที่ถูกจำหน่ายออกไปจึงไม่แพง ดังนั้นทำให้คนก็เข้ามาเลือกซื้อกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของเรานั้นประสบความสำเร็จไปถึงระดับโลก