มหาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรา

มหาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 651-700 ใน QS World University Rankings 2015/16 เกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 29 ในด้านการเกษตรและการป่าไม้ทั่วโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS 2017 เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสามของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เพื่อส่งเสริมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร (เกษตรศาสตร์)

ตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขยายสาขาวิชาไปครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจสัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา และสถาปัตยกรรม วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่บางเขนเหนือกรุงเทพฯและอีกหลายวิทยาเขตทั่วประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในปีพุทธศักราช 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องไหม ทางจ้าง ดร. Kametaro Toyama จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อฝึกนักเรียนสยามในงานหัตถกรรมผ้าไหมและทอผ้าญี่ปุ่น ในปีพ. ศ. 2447 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นที่ตำบลทุ่งศาลาแดงกรุงเทพฯ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมของกระทรวงเกษตร โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก ในปีพ. ศ. 2449

ในปีพุทธศักราช 2486 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ยกฐานะวิทยาลัยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 คณะ : คณะกสิกรรมและสัตวบาล คณะการประมง คณะวนศาสตร์ และคณะสหกรณ์ เป็นคณะแรกตั้ง (ในปัจจุบันคือ คณะเกษตร  คณะประมง  คณะวนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยได้ทำการขยายวิทยาเขตหลายแห่ง ศรีราชา มหาวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาเขตลพบุรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2542 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในปี พ.ศ. 2543 ส่วนวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาลัยมีต้นนนทรีเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงปลูกต้นไม้เก้านาทรีบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของนิสิตเกษตรศาสตร์ นนทรีเป็นต้นไม้ในตระกูล Fabaceae เป็นไม้ที่อยู่ในป่าดิบอายุยืนยาวที่มีเปลือกสีเทาน้ำตาลมีกิ่งก้านตรง ใบมีสารประกอบ bipinnate และดอกสีเหลืองที่ผลิตสาร racemes พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงบุคลากรและนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวนั้นว่า

“ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น”