เกษตรกร กับ เกษตรกรรม มีความต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยไหมว่าระความหมายของ “เกษตรกร” กับ “เกษตรกรรม” มีความแตกต่างกันอย่างไร มันเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยเองที่เป็นประเทศเกษตรกรรม สองคำความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกัน โดยเพราะเกษตรกรรมค่อนข้างมีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า ดังนั้นเราจึงสามารถอธิบายออกความหมายทั้งสองคำได้ดังนี้

1.เกษตรกรรม เป็นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ นี่ไม่ใช่คำจำกัดความที่คุณจะพบในพจนานุกรมโดยทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วมันครอบคลุมถึงการผลิตทางการเกษตร รวมถึงทุกอย่างก่อนและหลังฟาร์มด้วย การเกษตรยังรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมด้วย เช่น งานพันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เป็นการพัฒนาของที่เกษตรกรใช้ รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ อาคาร ปุ๋ย ฯลฯ

2.เกษตรกร เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อหารายได้ เมื่อหลายปีก่อนหลายคนคิดว่าการทำฟาร์มไม่ได้ทำงานมากนัก หลายคนคิดว่าเกษตรกรเลี้ยงพืชและปศุสัตว์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว แต่นั่นก็เป็นเพียงเหตุผลเดียว ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือผลผลิตทั้งหลายนั้น เมื่อนำไปขายจะมีเงินมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซื้ออาหาร ยารักษาโรค ซื้อเสื้อผ้าที่ห้างเช่นเดียวกับพวกเราทุกคน

เรื่องที่น่าสนใจของเกษตรกรรม

1.เกษตรกรสมัยใหม่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ทุกคนอาจจะชินภาพไร่นาในที่ชนบท ที่อาศัยสัตว์ใหญ่ในการทำเกษตรกรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟาร์มของพวกเขาเปลี่ยนไป ขณะที่พวกเกษตรกรลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เน้นความพยายามในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หากเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์พวกเขามักเลี้ยงชนิดเดียว สิ่งนี้ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงพวกมันสะดวกมากกว่า

2.เกษตรกรรมกับเทคโนโลยีขั้นสูง เดียวนี้เราจะเห็นชาวนาใช้ ไอแพด โน้ตบุ๊ค โดรน หุ่นยนต์ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายสำหรับช่วยในการทำเกษตร แม้แต่โรงปศุสัตว์เองก็ยังมีไวไฟ กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย พร้อมกับระบบให้อาหารแบบอัตโนมัติ วันนี้งานของพวกเขาง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก เกษตรกรเพียงแค่ใช้มือถือจับตาดูสัตว์ของพวกเขา หรือควบคุมอุณภูมิของโรงนาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แม้แต่ช่วงเวลาที่ไฟดับก็ยังมีระบบปั่นไฟอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนมายังมือถืออีกด้วย

3.เกือบทุกอย่างที่เรากินสวมใส่หรือใช้งาน ล้วนมาจากพืชหรือสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เวลาที่คุณกินอาหาร คุณคิดได้กี่อย่างว่ามันไม่ได้มจากการทำเกษตรกรรม  หรือแม้แต่เสือผ้าที่คุณใส่ก็ล้วนมาจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังจากสัตว์ ผ้าฝ้ายจากต้นฝ้าย นอกเหนือจากโลหะ หิน และพลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียม เกือบทุกอย่างที่เราใช้มาจากในฟาร์ม

4.การทำฟาร์มเป็นวิธีการทำเกษตรที่เริ่มประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว เมื่อชนเผ่าเร่ร่อนหันไปทำนาในช่วงปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งแรก พืชชนิดแรกที่จะทำฟาร์มเรียกว่า ‘พืชดั้งเดิม’ ได้แก่ ต้นฝ้าย, ถั่วลันเตา, ผักขม, ถั่วชิกพี, ถั่ว, ข้าวบาร์เลย์ สุดท้ายคือ ข้าวสาลี

5.ภูมิประเทศแต่ของแต่ละประเทศเหมาะกับการเพาะปลูกพืชที่แตกต่างกัน อย่างประเทศไทยที่เน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก ส่วนทางภาคใต้ก็เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานิยมปลูกมันฝรั่ง และข้าวบาร์เลย์กันอย่างแพร่หลาย

6.มีฟาร์มมากกว่า 570 ล้านแห่งในโลก ฟาร์มมากกว่า 90% ดำเนินการโดยบริษัทหรือครอบครัว อาศัยพึ่งพาแรงงานครอบครัวเป็นหลัก ฟาร์มของครอบครัวมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของโลก อาหารที่ประชากรโลกกินทั้งหมดมาจากการทำเกษตร 80%

7.มีประชากรประมาณ 3,400 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 45% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท จำนวน 2 พันล้านคน (26.7% ของประชากรโลก) ล้วนประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเพื่อหาเลี้ยงชีพ