เกษตรก้าวหน้า กับการปลูกผักไร้ดิน คืออะไรมาดูกัน

เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั้น มีการพัฒนาไม่แตกต่างจากเรื่องอื่นเลย มีการนำแนวคิดใหม่มาสู่วงการเกษตรเสมอ หรือบางครั้งก็อาจจะนำแนวคิดเดิมที่เคยทำมานั้น มาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยได้ อย่างเช่น ปลูกผักไร้ดิน ฟังดูแล้วอาจจะใหม่ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยต้องบอกว่า เอามาทำใหม่จะตรงกว่าด้วยซ้ำ มันคืออะไรเราจะมาขยายความให้ฟัง

ปลูกผักไร้ดิน

ปลูกผัก
เกษตรก้าวหน้า กับการปลูกผักไร้ดิน

การปลูกผักไร้ดินนั้น หมายถึงการปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้โดยไม่ใช้ดินเลย อาจจะเป็นการใช้วัสดุอื่นแทนอย่างน้ำเป็นต้น การปลูกผักไร้ดินนั้นไม่ได้หมายถึงการปลูกผักที่เป็นพืชน้ำด้วย แต่เป็นพืชที่เดิมทีปลูกในดินนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นการปลูกในน้ำแทน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกจนสามารถโตเก็บเกี่ยวผลได้เลย

ประวัติแนวคิด

แนวคิดการปลูกผักไร้ดินนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรมากนัก เดิมทีแนวคิดนี้เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยยุคสวนลอยบาบิโลน ประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาลโนนเลย ก่อนจะหยิบแนวคิดนี้มาปัดฝุ่นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2002 นักวิจัยชื่อว่า จอห์น วูดวาร์ด ได้ทดลองปลูกพืชในน้ำ แล้วผสมผสานกับดินให้น้อยที่สุดเพื่อทดลองว่าเราจะปลูกโดยไม่ใช่ดินได้หรือไม่ จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.2472 ได้มีนักวิจัยอีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทดลองปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 100% คนแรกเลย ตอนนั้นเค้าเลือกมะเขือเทศมาปลูกในน้ำจนได้ผลผลิตที่ดีทั้งขนาด ปริมาณ คุณภาพที่เหมือนกับปลูกในดินเลย เค้าจึงนำผลการวิจัยดังกล่าวมาต่อยอดเรื่องการปลูกผักไร้ดินต่อไปแถมยังเป็นคนสร้างคำว่า Hydroponics อ่านว่า ไฮโดร โปรนิกส์ อีกด้วย

ประเภทของการปลูกผักไร้ดิน

การปลูกผักไร้ดินนั้น คอนเซปต์หลักเลยก็คือต้องไม่ใช้ดินเป็นส่วนประกอบในการปลูกเลย ซึ่งมีแนวคิดดังกล่าวอยู่ 3 ประเภทในปัจจุบัน หนึ่งเป็นการปลูกในน้ำ วิธีนี้พืชผักที่ปลูกจะอยู่ในน้ำตลอดเวลา แต่น้ำนั้นจะมีสารละลายที่เป็นแร่ธาตุอาหารสำคัญอยู่ จากนั้นพืชก็จะอาศัยรากดูดซึมเข้าไปเพื่อเจริญเติบโต สองการปลูกในวัสดุ วิธีนี้หมายความว่าเมื่อไม่ใช้ดินเป็นหลักก็จะใช้วัสดุอื่นเป็นตัวแทนของดินเพื่อให้รากได้หยั่งลงไปไม่ว่าจะเป็น ทราย กรวด ขี้เลื่อยโดยมีน้ำที่ผสมสารละลายแร่ธาตุเป็นสำคัญในการให้อาหาร สามการปลูกในอากาศ วิธีนี้อาจจะฟังดูเวอร์แต่ทำได้จริง แนวคิดก็คือใช้วิธีฉีดพ่นของเหลวที่ผสมสารละลายแร่ธาตุลงไปแทนการให้อาหาร พืชไม่ต้องแช่น้ำ ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น แต่จะใช้พ่นทำให้เกิดสภาพหมอกบริเวณพืชนั้นแทน เป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียว ลองปลูกกันบ้างไหมล่ะ