เทคโนโลยีความก้าวหน้าของวงการเกษตรโลก ที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตมนุษย์ก็คือการ “กิน” ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่มุมไหนของโลกต่างก็ล้วนแล้วต้องกินเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ ฉะนั้นแล้วการผลิตอาหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุด ปัจจุบันนี้ทำให้หลายประเทศต่างหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเกษตรมากขึ้น ในหลายประเทศพยายามคิดค้น พัฒนา ทดลอง การเกษตรในรูปแบบแปลกแหวกแนว ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยมาใช้มากขึ้น

อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบเกษตรแบบใหม่ด้วยการปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดิน สารเคมี หรือแม้แต่แสงแดด ส่งผลให้การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการเกษตรได้สูงสุดถึงร้อยละ 95 เท่ากับว่าเป็นการประหยัดน้ำอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก รวมทั้งยังได้ปริมาณของผลผลิตที่มากกว่าเดิมอีกด้วย

ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ถูกคิดค้นขึ้นจากบริษัท Aerofarms เป็นการนำเทคโนโลยีปลูกพืชไร้ดินให้รากของพืชลอยในลักษณะกลางอากาศเหนือน้ำ ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรง หลังจากนั้นก็จะสร้างเป็นหมอกขึ้นเพื่อไปปกคลุมที่รากของพืชแทน ซึ่งน้ำนี้จะถูกควบคุมแบบระบบปิด ทำให้ไม่ต้องมีการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์แม้แต่นิดเดียว นอกจากนั้นแล้วยังใช้พื้นที่น้อย เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการเพาะปลูก สามารถที่จะสร้างเป็นคอนโดให้พืชเติบโตได้เลย จึงทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการปลูกด้วยวิธีปกติ

ส่วนเรื่องของแสงอาทิตย์ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดไฟ LED ชนิดพิเศษที่สามารถปรับ Spectrum และปริมาณแสงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพืชทนแทนแสงแดดจากพระอาทิตย์ชนิดที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่ต่างกับการที่พืชได้รับสารจากพระอาทิตย์เลยทีเดียว

การนำเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน ไม่ง้อแสงแดดนี้ สามารถที่จะควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ต่างกับพืชที่ปลูกด้วยดิน ทั้งขนาดสี รูปร่าง รสชาติ รวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ที่สำคัญช่วยเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการเพาะปลูกไปได้เยอะทีเดียว เพราะไม่จำเป็นต้องเสียค่าน้ำที่ใช้ในการรดผลผลิต บางครั้งอาจจะใช้เวลาในการปลูกสั้นกว่าการปลูกพืชแบบปกติด้วยก็ได้

ในปัจจุบันโลกได้มีวิวัฒนาการก้าวไกลมากขึ้นเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในทุกด้านก็จะส่งผลให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นกัน อย่างการปลูกพืชไร้ดินแบบนี้ในสมัยก่อนไม่เคยมีใครคิดได้ว่าเราจะสามารถปลูกพืชได้เพราะการเรียนรู้ของเราจะจดจำแค่ว่าพืชจะเจริญเติบโตขึ้นได้ต่อเมื่อมีน้ำ ดิน และแสงแดด แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ทำให้อะไรก็เกิดขึ้นได้คะ